Intencje

Intencje parafialne 8 – 14.07 .2024

Dzień godz. Intencja

Poniedziałek

18.00
+ Andrzej Kowal, od Sylwii i Krzysztofa
Janas
Wtorek

6.30

+ Waldemar Radosz, od Krystyny Gajoch
z wnukami
Środa
18.00+ Andrzej Kowal, od Tadeusza Janas

Czwartek
6.30+ Waldemar Radosz, od Waldemara Gajoch
z dziećmi


Piątek18:00

+ Zbigniew Topolski w 38 rocz. śm.
Sobota
6.30
+ Andrzej Kowal, od rodziny Zieleniaków

Niedziela
07:30 + Stanisława, Ignacy Bernacki, zmarli rodzice
Mieczysław Baran
09:30 W 40 rocznicę urodzin, o bł. Boże i opiekę
MB Wspomożenia Wiernych

11:30

W 49 rocznicę ślubu Czesława i Krystyny
Nowak, dziękczynna z prośbą o dalsze
bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski, od córek
i syna z rodzinami