Kancelaria

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • indeks kandydata do bierzmowania
 • ostatnie świadectwo z katechizacji

I Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz świadectwa chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu