Parafia

Historia Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych od 2001

Historię parafii w Prusach pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych rozpocznę pamiętnymi słowami, jakie wypowiedział Pan Jezus do Szymona Piotra Ty jesteś opoką, a na tej opoce zbuduję Kościół.

Prusy to miejscowość, która graniczy z Nową Hutą, ale terytorialnie należy do Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Jej atrakcyjne położenie przyciąga nowych mieszkańców. Przybywa domów i parafian. Obecnie parafia liczy 1240 wiernych. Dlatego też podjęcie inicjatywy wybudowania kościoła przyjęto ze zrozumieniem i radością.

Wcześniej życie duszpasterskie i parafialne koncentrowało się wokół kaplicy pod wezwaniem św. Józefa mieszczącej się w budynku Zakładu Córek Bożej Miłości w Prusach.

Misję wybudowania nowego kościoła ks. Kardynał Franciszek Macharski powierzył ks. mgr Wiesławowi Cholewie, który w czerwcu 2001 roku został administratorem duszpasterstwa w Prusach.

Dekretem z 21 października 2001 roku ks. Kardynał Franciszek Macharski erygował parafię w Prusach, a jej pierwszym proboszczem został ks. Wiesław Cholewa. W tym samym roku nowo mianowany proboszcz powołał Komitet Budowy Kościoła. Podczas udzielonego prasie wywiadu ks. Wiesław powiedział o przyszłym kościele: będzie trzynawowy, jak sobie zażyczyli parafianie, a jeden z pierwszych zapisów kroniki parafialnej zakończył słowami: Jeśli Pan Bóg pozwoli, to na wiosnę przyszłego roku zaczniemy kopać fundamenty. I Pan Bóg pozwolił.

Latem 2002 roku, po pozytywnym załatwieniu kupna działek pod budowę kościoła, parafianie pojechali na Błonia Krakowskie, aby rozebrać sektory po wizycie Ojca Św. Jana Pawła II, (które wcześniej sami zbudowali) i przewieźć drewno na plac budowy. Jednocześnie rozpoczęto intensywne porządkowanie terenu pod przyszłą budowę kościoła i plebanii. 25 września o godzinie 17:00 ks. Kardynał Franciszek Macharski odprawił uroczystą Mszę Św. i dokonał poświęcenia placu budowy. W swoim kazaniu do wiernych ks. Kardynał m.in. powiedział: Wam, bracia i siostry zostawiam ten poświęcony kawałek ziemi. On jest poświęcony życzliwością, miłością i uczynnością. On zostanie pobłogosławiony, bo w tej intencji za was i za tę rodzącą się parafię ofiaruję tę Mszę Św. Niech tu rośnie, nade wszystko miłość, uczynna miłość, miłosierna miłość, prawo, dobro i wierność.

Niespełna rok później, 8 września 2003 roku, kiedy wydano pozwolenie na budowę (w uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny) ks. Proboszcz odprawił o godzinie 8 rano Mszę Św. w intencji pomyślnej budowy kościoła. Po zakończonej celebracji nastąpiło przejście na plac budowy i każdy z obecnych przerzucił symboliczną łopatę ziemi na znak przyłączenia się do tego wielkiego przedsięwzięcia. Tym symbolicznym gestem zainicjowano prace budowlane.

Oprócz budowy materialnego kościoła, rozbudowywał się też ten duchowy. 29 maja 2003 roku metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak udzielił święceń diakonatu naszemu parafianinowi Stanisławowi Krupińskiemu. Diakon Stanisław przyjął świecenia kapłańskie w Częstochowie, a msza prymicyjna przy udziale całej wspólnoty parafialnej miała miejsce 30 maja 2004 roku. Jest to już drugi duchowny z naszej parafii, gdyż 10 lat wcześniej 19 maja 1994 roku święcenia kapłańskie przyjął ks. Henryk Zasiura z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej(Societas Christi pro Emigrantibus Polonis). Rok później 2 lutego 2005 roku śluby wieczyste złożyła nasza parafianka z Prus, siostra  ks. Władysława Zasiura ze Zgromadzenia Córek Św. Pawła. (Congregatio Filiarum Sancti Pauli).

W uroczystość Bożego Ciała, 10 czerwca 2004 roku, na wiernych czekała zaskakująca wiadomość. Ks. Proboszcz ogłosił, że decyzją ks. Kardynała zostaje przeniesiony na probostwo do parafii Raciborowice.

Nowym proboszczem został, ks. mgr Andrzej Pawlak. Mimo zmian osobowych prace na budowie nabierały tempa. Już 16 października 2004 roku uroczyście wmurowano kamień węgielny, który w czerwcu 1997 roku poświęcił Papież Jan Paweł II. W tym samym roku do parafii przybył, ks. mgr Wojciech Mozdyniewicz, którego głównym zadaniem było wspieranie ks. proboszcza w wypełnianiu posługi duszpasterskiej.

Dzięki staraniom ks. proboszcza i wspólnoty parafialnej w ciągu jednego roku postawiono boczne ściany i wylano płytę stropową nowej świątyni. Przygotowano także stalową konstrukcję dachową.

Nowy rok 2007 przyniósł kolejne a zarazem nieoczekiwane zmiany. Pożegnaliśmy ks. Andrzeja Pawlaka, który objął probostwo w parafii Niedzica.

17 lutego parafianie poznali jego następcę, ks. mgr Bogusława Zająca. Podczas uroczystej Eucharystii ks. prałat Stanisław Podziorny, dziekan dekanatu wprowadził w urząd nowo mianowanego proboszcza. Nowy proboszcz z niespotykanym zaangażowaniem i energią przystąpił do kontynuowania prac poprzedników. W kościele zamontowano okna, wykończono garaże, zrobiono instalację domofonową, mieszkanie dla księdza oraz kuchnię. Przeprowadzono instalację internetową pod nową salkę katechetyczną dla młodzieży. W jednym z wystąpień do parafian na koniec roku ks. proboszcz powiedział: Za nami kolejny rok zmagania się z budowaniem świątyni. W szarości codziennego trudu i ofiary, tworzenia nowego oblicza wspólnoty parafialnej stajemy przed nowymi zadaniami i wyzwaniami. Wymaga to od nas wszystkich mocnej wiary i odwagi w dawaniu świadectwa, a także zaangażowania w pracę. Szarość codzienności, zmaganie z budowaniem świątyni może być jednak piękna i budująca, bo czyż to nie w szarej cierpliwości szlifierza oczyszcza się diament, aby lśnił niespotykanym blaskiem?

W 2007 roku, z inicjatywy ks. proboszcza powstaje także gazetka parafialna oraz zostaje powołany zespół charytatywny. Również w tym roku nasz parafianin Kacper Nawrot rozpoczyna studia w Krakowskim Seminarium Duchownym.

W marcu 2008 roku, w pierwszą rocznicę po objęciu funkcji proboszcza, ks. Bogusław skierował list do parafian, w którym m.in. pisze: Minął rok od czasu, kiedy ks. Kardynał Stanisław Dziwisz mianował mnie proboszczem (…). Dlatego dzisiaj podejmuję refleksję nad minionym czasem. Składają się na niego wydarzenia większe, które wyznaczają rytm życia parafii, jak i te, z których utkana jest zwykła codzienność. Wspominam w szczególny sposób spotkania z Wami – te wspólne i indywidualne – mając świadomość, że przez nie, jako kapłan uczestniczę w Waszym życiu.

Rok 2008 okazał się równie owocny dla budowy kościoła, co lata poprzednie. Wykonano instalację elektryczną, nagłośnieniową, wnętrze świątyni zostało wytynkowane, zrobiono wylewkę. Wybudowano część wieży. Przykryto daszki nad wejściem do kościoła.

Od 18 maja nabożeństwa sprawowane są już w nowym kościele. W tym czasie parafianin Pan Ryszard Podoba rozpoczyna posługę Nadzwyczajnego Szafarza Eucharystii. Również w maju (miesiącu maryjnym) cała wspólnota parafialna została oddana Matce Bożej Wspomożenia Wiernych w akcie zawierzenia, któremu przewodniczył ks. bp Jan Szkodoń. Przygotowanie do aktu zawierzenia zostało poprzedzone triduum niedziel. Kazania głosili: ks. dr Jan Klimek,  ks. dr Krzysztof Gryz i ks. prof. Roman Pindel.

15 czerwca pod patronatem i przewodnictwem ks. proboszcza Bogusława Zająca po raz pierwszy w historii parafii, ale też gminy i województwa zostały zorganizowane I Dożynki Pierwocin Płodów Ziemi. Gospodarzami dożynek byli Anetta i Adam Jurek z Dojazdowa. Poza tym w 2008 roku rozpoczyna działalność Szkolne Koło Caritas i Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga, a starsi ministranci przygotowują się do posługi słowa Bożego, uczestnicząc w kursie lektorskim.

W roku 2009, oprócz prac budowlanych takich jak m.in. montaż ogrzewania kościoła czy wykonanie elewacji wejścia na plebanię, następuje dalszy rozwój duchowy naszej wspólnoty parafialnej. Do posługi Nadzwyczajnego Szafarza Eucharystii przygotowuje się kolejnych dwóch kandydatów: Pan Henryk Laskosz i Pan Łukasz Zasiura. Pozwoli to na regularne roznoszenie komunii świętej do chorych w każdą niedzielę. Co roku przeżywamy rekolekcje parafialne, a każdego 24 dnia miesiąca uczestniczymy w Nieustającej Nowennie do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W naszej parafii istnieje 6 Róż Żywego Różańca Św. – 5 żeńskich i 1 męska. Systematycznie rozszerza się grono ministrantów, których łącznie z lektorami jest już 28.

W ciągu tych ostatnich trzech lat, dzięki bardzo dobrej współpracy między księdzem proboszczem a wspólnotą parafialną, zrealizowano wiele inicjatyw. Powstała Schola Parafialna i zespół muzyczny dziecięco-młodzieżowy. Posługę rozpoczął nowy kościelny, Pan Bronisław Stanuszek. Zostały zakupione organy i przyjęto do pracy organistkę, Panią mgr Grażynę Kwiecień. Parafianie zakupili trzy chorągwie i feretron. Z kolei Róże Żywego Różańca ofiarowały monstrancję i tron. Rodzice dzieci komunijnych i bierzmowanych ufundowali ornaty i kapy oraz puszki na Ciało Chrystusa. Zostały odnowione kielichy do sprawowania Eucharystii i puszki do przechowywania Najświętszego Sakramentu.

Z inicjatywy ks. proboszcza zostały zorganizowane trzy wystawy: „Bóg bogaty w miłosierdzie”, „Promieniowanie świętością”, „Zdobienie kopert przez skazanych i osadzonych” oraz koncert kolęd w wykonaniu księży proboszczów.

Nasza wspólnota otrzymała w darze tabernakulum, ołtarz z amboną i ławki z Duisburga w Niemczech. W sierpniu po 6 latach posługi kapłańskiej pożegnaliśmy ks. Wojciecha, który rozpoczął pracę w parafii Bieńczyce w Krakowie.

Rok 2010,  ze względu na wydarzenia jakie miały miejsce, był rokiem szczególnym. 17 stycznia z inicjatywy ks. proboszcza powstaje Chór Parafialny Cantionis Mater Auxilium. Ks. proboszcz zachęcając do wstąpienia w szeregi Chóru powiedział „ten, kto śpiewa, dwa razy się modli”. Wyraził także nadzieję, że od tej chwili Chór będzie uświetniał każdą uroczystość parafialną. Dwa tygodnie później, ks. Kardynał Stanisław Dziwisz mianuje ks. Andrzeja Napiecka CR ze zgromadzenia księży Zmartwychwstańców nowym kapelanem Sióstr Córek Bożej Miłości w Domu Pomocy Społecznej w Prusach. Ks. Andrzej swoją posługę rozpoczyna 1 lutego. W następnym dniu, 2 lutego, w naszej parafii miało miejsce niezwykłe artystyczno-modlitewne wydarzenie. Po Mszy św. wieczornej odbył się koncert kolęd w wykonaniu Księży grających i śpiewających. W ten sposób Księża zainaugurowali Rok Kapłański, ogłoszony przez papieża Benedykta XVI.

20 czerwca już po raz trzeci w naszej parafii odbyły się Dożynki Pierwocin Płodów Ziemi. Uroczystości poprzedziła Suma Dożynkowa, która rozpoczęła się o godz. 15.00. Po uroczystej Mszy Św. było wspólne grillowanie. Gospodarzami dożynek byli Państwo Anna i Kazimierz Kasznikowie z Sulechowa.

 7 listopada Jego Eminencja ks. Kardynał Stanisław Dziwisz panujący Metropolita Krakowski dokonał pobłogosławienia Świątyni w obecności ks. infułata Jana Bielańskiego z Katedry na Wawelu, ks. dziekanów dekanatów Kraków Mogiła, Kraków Bieńczyce, ks. rodaków, dotychczasowych proboszczów ks. Wiesława Cholewy, ks. Andrzeja Pawlaka i obecnego proboszcza ks. Bogusława Zająca. Na ten dzień czekali wszyscy parafianie. W czasie uroczystej liturgii sprawowanej przez ks. Kardynała, byłych proboszczów i ks. Bogusława Zająca został udzielony młodzieży sakrament bierzmowania. Ks. Kardynał dokonał także poświęcenia trzech dzwonów:

 • Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – waga 500kg
 • Błogosławionego Jana Pawła II – waga 290kg
 • Św. Józefa – waga 150kg.

Fundatorami dzwonów były dwie rodziny parafian: Janina i Tadeusz Jurek oraz Paulina i Janusz Jurek. Te przepiękne dzwony o wyjątkowym brzmieniu zostały odlane w pracowni ludwisarskiej Felczyńskich Tasiszów pod kierunkiem mgr inż. Zbigniewa Ludwika Felczyńskiego.

Podczas uroczystości ks. Kardynał odznaczył najbardziej zasłużone rodziny srebrnymi medalami „Zasłużony dla diecezji krakowskiej”, które są sygnowane numerem. Odznaczenia otrzymali:

 • Maria i Zbigniew Bogal Nr 96
 • Paulina i Janusz Jurek Nr 97
 • Janina i Tadeusz Jurek Nr 98
 • Wanda i Marek Witas Nr 99
 • Jolanta i Aleksander Jurek Nr 100

Po uroczystym pobłogosławieniu świątyni ks. proboszcz Bogusław Zając zwrócił się do wiernych tymi słowami: „Wszystkim Tym, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości błogosławieństwa świątyni, poświęcenia dzwonów oraz udzielenia Sakramentu Bierzmowania pragnę w tym miejscu przekazać wyrazy głębokiej wdzięczności i podziękowania. Bóg zapłać. Moje podziękowania kieruję do Wszystkich Wiernych parafii w Prusach, którzy przyczynili się do budowy naszej świątyni, a w szczególności jej Darczyńców i Fundatorów. Bardzo dziękuję Państwu Marioli i Eligiuszowi Madejskim za przygotowanie historii parafii. Pani Monice Łędzkiej za prace kancelaryjne. Bardzo dziękuję Państwu Jolancie i Aleksandrowi Jurek za uroczysty obiad po naszym święcie. Panu Ryszardowi Podobie, Markowi Witas, Mariuszowi Leszczyńskiemu. Równie serdeczne podziękowania składam na ręce Pana Marka Jamborskiego – Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz Pani Małgorzaty Doniec – Przewodniczącej Rady Gminy. Dziękuję również członkom strażackiej orkiestry dętej „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic i chórowi parafialnemu, którzy swoim występem uświetnili nasze  uroczystości oraz strażakom z OSP Łuczyce, którzy zapewnili utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Swoje podziękowania kieruję także do Pana kościelnego, Pani organistki  jej Rodziców Państwu Wandzie i Bolesławowi,  Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii, Służby Liturgicznej Ołtarza, Scholii parafialnej, Rodziców młodzieży bierzmowanej, Pani Cecylii i Grzegorzowi Gadowskim, Pani Stanisławie Kwater, oraz wszystkich zaangażowanych w dzieło kościoła. Mówię Bóg zapłać”.

Dzwony po raz pierwszy „zawołały” nas na Mszę Św. 21 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Teraz w ciągu tygodnia „Św. Józef” zawsze będzie bił półgodziny przed rozpoczęciem Mszy Św. Na Anioł Pański będzie nas wzywał „Jan Paweł II” a w niedzielę i święta wszystkie trzy dzwony będą „śpiewały” pół godziny przed nabożeństwem przez trzy minuty.

Kolejnym ważnym dniem dla całej wspólnoty parafialnej był 13 grudnia 2010 roku. Nasz ks. proboszcz mgr Bogusław Zając zostaje kanonikiem EC. Zaszczyt ten otrzymuje z rąk Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.

Oprócz tych wyjątkowych wydarzeń i przedsięwzięć realizowano także szereg innych zadań. Wykonano piorunochrony na kościele, plebani i garażu. Obłożono  klinkierem okna i wykonano filarki na wieży. Zakupiono do świątyni żyrandole, lampy pod chór i kinkiety do stacji drogi krzyżowej. Fundatorami tego oświetlenia byli Panowie: Bogusław Baran, Leszek Łączny i Roman Zgodawski a zamontowali je: Panowie Mirosław Maj i jego szwagier. Natomiast Państwo Joanna i Jan Bernaccy z Prus ufundowali piękną szopkę z figur żywicznych

Należy też wspomnieć, że w 2010 roku gościliśmy w naszej parafii dziewczęta z Hiszpanii, które pracowały przy malowaniu płotu w domu Pomocy Społecznej u Sióstr i w Łyszkowicach.

2011 rok, był rokiem nowych wydarzeń, zadań i zmian. 1 lutego, po Panu Bronisławie Stanuszku, przejmuje obowiązki kościelnego Pan Łukasz Zasiura. W tym roku miała też miejsce wyjątkowa uroczystość. W czerwcu nasz proboszcz, ks. Kanonik Bogusław Zając obchodził Jubileusz 25-lecia posługi kapłańskiej. Podczas uroczystej Mszy Św. kazanie wygłosił katecheta ks. Bogusława, ks. Filip Piotrowski. Były kwiaty, życzenia i wiele ciepłych słów. Dwa miesiące później, po roku posługi, pożegnaliśmy ks. Andrzeja, kapelana Sióstr Córek Bożej Miłości w Domu Pomocy Społecznej w Prusach. Nowym kapelanem zostaje ks. Stanisław Szklarczyk CR, który swoją posługę rozpoczyna 4 września. W tym miejscu należy podkreślić, że poza pełnieniem swoich obowiązków, kapelani wspomagają w posłudze liturgicznej miejscowego proboszcza.

Późną jesienią zostają przeprowadzone prace modernizacyjne w prezbiterium. Rozszerzono przestrzenie stopnie ołtarza i stopnie tabernakulum, zainstalowano profesjonalne oświetlenie, którego fundatorem był Pan Piotr Wojtas. Poza pracami modernizacyjnymi w prezbiterium, wykonano dwie łazienki. Jedną obok zakrystii dla księży i posługi kościelnej a drugą na dole dla wiernych. Pozłocono tabernakulum, kandelabry, krzyż, sygnaturkę, gong i dzwonki. Na prośbę ks. proboszcza, parafianie ofiarowują złoto w wyrobach jubilerskich, które zostaje przeznaczone na pozłocenie korony, berła, spinki-broszki  i diademów (dwanaście gwiazd) oraz nowej ramy obrazu Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Po zakończeniu prac renowacyjnych zostaje domalowana dolna część patronki. Domalowany płaszcz został ozdobiony bordiurami. Renowację obrazu wykonano w pracowni renowacji i rekonstrukcji przy parafii Św. Józefa w Krakowie Podgórzu pod kierunkiem Pana Jerzego Dobka. Korony, berło, broszkę i gwiazdy wykonano ręcznie ze srebra (próba 925) w pracowni form rzeźbiarskich pod kierunkiem Pana Mirosława Mazurka a następnie pozłocono 24 karatowym złotem. W koronach umieszczono kamienie szlachetne: ametyst, turkus i korale, a oprawiła je pracownia złotnicza Pana Krzysztofa Bocheńskiego.

W roku tym, parafia otrzymuje w darze od stryja ks. proboszcza, ks. Stefana Zająca pracującego we Francji, zabytkowe gotyckie i neogotyckie ornaty, kapy, dalmatyki oraz chorągiew Serca Jezusowego. Natomiast Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca mgr inż. Marek Jamborski wraz z Radą Gminy i jej przewodniczącą Panią  mgr Małgorzatą Doniec ufundowali rzeźbę Bł. Jana Pawła II, która została umieszczona w nawie głównej na półce między kolumnami.

W roku 2012, już od stycznia rozpoczęły się prace związane z konstrukcją kopuły wieńczącej dzieło całej bryły Kościoła. Pierwszym zadaniem było pozyskanie odpowiedniego drewna, które później poddano specjalnej obróbce i konserwacji. Prace te wykonywała firma Pana Eugeniusza Sroki – cieśli i stolarza, pod nadzorem kierownika budowy Pana Józefa Porosło. Przywiezienie konstrukcji ze stolarni miało miejsce w dzień, kiedy w sąsiedniej parafii w Luborzycy odbywała się peregrynacja obrazu Jezu Ufam Tobie, relikwii Św. Faustyny Kowalskiej i Bł. Jana Pawła II. Kolejny etap to okucie hełmu blachą, które wykonał Zakład Dekarski Pana Sylwestra Pala. Połowę prac związanych z okuciem jest ofiarowane przez Pana Sylwestra. Dar dla Parafii.  Pozostało tylko osadzenie kopuły na wieży i bryłę Kościoła można uznać za zamkniętą. Wiosną zostały osadzone okna na wieży.

4 marca 2012 roku podczas Mszy Św. o godz. 11.30 ks. proboszcz rozwiązał dotychczasową Radę Parafialną i podziękował za wieloletnią pracę. Jednocześnie ogłosił, że 1 kwietnia 2012 roku odbędą się wybory nowej Rady Duszpasterskiej. W głosowaniu tajnym wybrano po trzech przedstawicieli z każdej miejscowości należącej do parafii:

 • Prusy: Eligiusz Madejski, Cecylia Gadowska, Jarosław Machnik
 • Sulechów: Zbigniew Raźny, Jacek Kawula, Jacek Migas
 • Dojazdów: Janusz Jurek, Zofia Małeta, January Kasza

Z nominacji ks. proboszcza zostali powołani nadzwyczajni szafarze eucharystii: Ryszard Podoba, Henryk Laskosz i Łukasz Zasiura. Funkcję przewodniczącego objął Eligiusz Madejski, sekretarza – Jarosław Machnik, skarbnika – Janusz Jurek. Nowa Rada Duszpasterska została pobłogosławiona przez proboszcza ks. Kanonika Bogusława Zająca podczas Mszy Św. 22.04.2012 o godz. 7.30.

8 maja 2012 roku nasz parafianin alumn Kacper Nawrot otrzymuje święcenia diakonatu.

W trzecią niedzielę czerwca po raz piąty odbyły się Jubileuszowe Dożynki Pierwocin Płodów Ziemi – jedyne w całej Małopolsce. Honorową funkcję Starosty Jubileuszowych Dożynek pełnił proboszcz parafii ks. Kanonik Bogusław Zając a Gospodarzami byli Państwo Teresa i Wiesław Janikowie. Jak co roku Uroczystości poprzedziła Suma Dożynkowa.

Przed nami wszystkimi jeszcze mnóstwo pracy, ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Mamy tylko nadzieję, że kiedyś razem z ks. proboszczem Bogusławem będziemy mogli powiedzieć za Św. Pawłem: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.

Wszystko to, co działo się przy zamknięciu architektonicznej bryły Kościoła miało miejsce w dniu liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II, kiedy najwyższym pasterzem kościoła powszechnego był Benedykt XVI, Prymasem Polski ks. Kardynał Józef Kowalczyk, Metropolitą Krakowskim ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Dziekanem Dekanatu Karków Bieńczyce ks. dr Jan Abrachamowicz, V-ce Dziekanem ks. Stanisław Puzyniak, Notariuszem ks. Bogusław Zając, proboszczem parafii ks. Kanonik Bogusław Zając.

Do tuby zostały włożone:

 • Akt erygowania parafii
 • Akt zawierzenia parafii dnia 24 maja 2008 roku dokonany przez ks. Biskupa Jana Szkodonia
 • Dokument stwierdzający pobłogosławienie świątyni przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
 • Wszystkie nominały pieniężne ówcześnie funkcjonującego w Polsce systemu monetarnego
 • Listy dokumentujące ofiary wiernych, złożone wyłącznie na kopułę wieży kościoła
 • Różaniec ofiarowany ks. proboszczowi Bogusławowi Zającowi – wadowiczaninowi przez Bł. Jana Pawła II – wadowiczanina
 • Pendrive ze zdjęciami dokumentującymi budowę kościoła
 • Historię kościoła, którą w oparciu o fakty, zdarzenia, dokumenty, zdjęcia i ustne przekazy napisał dla pamięci pokoleń

                                                               Doc. dr Eligiusz Madejski – wykładowca

                                        Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

             i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – Parafianin.